QUÈ FAREM

Reviure el comerç de proximitat esperonant i facilitant el talent local i les iniciatives emprenedores, fet que ens distingeix d’altres ciutats. Facilitarem en reacondicionament de locals antics i l’accessibilitat per a l’obertura de nous espais comercials via la implicació proactiva, permanent i en primera línia del consistori.

Potenciar totes les nostres emblemàtiques fires i mercats de la ma del teixit cultural i associatiu de la nostra ciutat a fi d’atorgar-els-hi la projecció nacional i internacional que es mereixen, en pura consonància i nivell de la nostra ciutat, la nostra cultura i la nostra gent.

Abordar sense cap complex la seguretat en la nostra ciutat. Volem que els vigatans i les vigatanes puguin gaudir de la tranquil·litat que es mereixen retornant els carrers i els barris de la nostra ciutat, el civisme i seguretat que hem perdut per culpa principalment dels furs, robatoris, intimidacions, okupacions, vetllant alhora també per millorar la seguretat vial (patinets, bicicletes i cotxes).

Vetllar per la netedat i el manteniment vial dels nostres carrers, especialment en temes d’escombraries, graffitis, cartells, orins i deixalles al carrer.

Repensar la funció del transport públic alhora com un factor d’interconnexió més fluïda amb la resta de les poblacions de la nostra comarca i com un eix cabdal per millorar l’accessibilitat a la zona comercial del centre de Vic amb una major afluència del mateix.

Incrementar la disponibilitat d’habitatges, pensant en tothom però especialment amb els joves, potenciant la reocupació d’immobles buits i ajudant la rehabilitació de pisos antics del casc urbà a fi d’aconseguir lloguers assequibles i accessibles. Desenvolupar i implementar una negociació real i directa amb promotores i constructores a fi de desenvolupar i donar sortida a habitatges socials ampliant considerablement la seva oferta actual. Generar confiança a propietaris i tenidors d’habitatges a fi d’incrementar l’estoc d’habitatges i facilitar l’accés al primer habitatge del jovent que s’emancipi.

Desenvolupament de nous punts de reactivació i integració juvenil en la xarxa ciutadana, a fi d’abordar no solament la xacra de la violència de gènere, sinó també donar recolzament a les famílies i suport als joves en temes relacionats amb els trastorns de conducta alimentaria, la intimació i assetjament escolar i en les xarxes socials així com davant prejudicis racials.

Millorar les vies verdes que envolten la nostra ciutat perquè siguin un autèntic espai que permeti gaudir als seus usuaris d’un temps de veritable recreació visual i dels sentits envoltats de natura endreçada.

Atendre també les necessitats dels nostres animals de companyia habilitant per ells veritables espais de lleure i esbarjo.
SEGURETAT CIUTADANA

Augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, augmentar el grup de proximitat, una comissaria deel Remei efectiva, valorar ajuntar mobilitat i seguretat, augmentar la presència i la proximitat a tots els barris de la ciutat, apostar amb rigorositat i fermesa per l'ordre i la seguretat, fer polítiques d'ordre públic i abordar la creixent inseguretat.
URBANISME I HABITATGE

Acabar amb els locals i els pisos buits del casc antic, ajudar a rehabilitar-los i que hi torni a haver vida, reorientar els usos de les plantes baixes, disposar d'habitatges per a gent jove i gent gran assequibles, ampliació del parc d'habitatge de lloguer social i protecció oficial, modificar i redefinir el POUM, resoldre el pla especial del Puig dels Jueus, redefinir el sector protegit de les adoberies i fer-lo viable, recisar la regidesa i el contingut del Patronat de la ciutat antiga i rehabilitar el centre històric.
IMPOSTOS I TAXES

Revisar la càrrega impositiva estudiant bonificacions per a alguns d'ells com IBI i plusvàlua municipal, però sent una bonificació orientada a la dinamització i contenció de taxes i impostos municipals. També plantejar bonificacions als jubilats.
MERCATS

Millorar i repensar la funció del mercat municipal i potenciar els mercats i els seus paradistes, tant el de la plaça com el del Remei, recuperant la qualitat i varietat d'oferta.
NOVES EMPRESES I NOU TALENT

Agilitzar i simplificar tota la gestió de l'administració municipal sobretot les llicències s'obres i permisos, facilitar la captació i instal·lació de noves empreses i projectes que aportin valor afegit, captar empreses de serveis i tecnologies avançades i poder retenir talent a la ciutat.
COMERÇ

Crear accions per a acabar amb tants comerços tancats i potenciar/ajudar a les botigues de proximitat, comptabilitzar/conciliar la pacificació del transit i de les zones peatonals amb el comerç, promoure fires i mercats del nivell que requereix la ciutat de Vic
CULTURA

Creació d'un espai - museu d'art contemporani, un nou centre ACVIC, creació d'un espai/biblioteca al centre de la ciutat, un espai fixe i permanent que serveixi com a local per a tots els artistes de la ciutat, proposar que la Triadú i el Museu de l'Art de la Pell puguin acollir un espai/museu d'art de vigatans, pintura i escultura, millorar la promoció de la ciutat en cultura i turisme.
SALUT

Un tercer CAP a mig termini, treballar per millorar el finançament del Consorci Hospitalari de Vic, retenir professionals i talent.
MOBILITAT

Replantejar i millorar la mobilitat a la ciutat, reobrir la Rambla dels Montcada (Portalet), ordenar i gestionar amb rigorositat les bicicletes i patinets elèctrics que circulen per llocs on no els correspon, millorar la seguretat del peató, millorar l'accessibilitat al centre de Vic, crear més places de pàrquing públic als accessos de Vic, instal·lar un bus llançadora i millorar la senyalització.
ESPORTS

Previsó de nous equipaments esportius públics.
BENESTAR SOCIAL

Polítiques socials justes i valentes, polítiques d'igualtat amb compliment dels drets i exigint el compliment dels deures a tothom i amb corresponsabilització, eliminar el bonisme, governar per a tots els barris de la ciutat.
ENTITATS SOCIALS

Estar al seu costat, donar-los-hi suport i ajudes que els permetin seguir fent la seva imprescidible tasca humanitària. També recolzament a les associacions i a ala resta d'entitats i barris de la ciutat.
EDUCACIÓ

Nous projectes d'innovació i tecnològics, facilitar més places/convenis amb empreses perquè els joves que avaben sense estudis puguin formar-se en oficis i trobar feina, augmentar les places de formació professional, potencial el projecte de la UVic per a manteni-lo en les altres posicions que actualment ocupa en el ranking de les universitats mundials, ampliar les sinergies amb la universitat.
MENDI AMBIENT

Actuacions en el canvi climàtic i la sostenibilitat energètica de les llars, empreses i també en instal·lacions municipals i altres edificis públics, plaques solars a edificis públics que depenguin de l'ajuntament, crear una ciutat saludable ampliant les zones verdes de la ciutat.
ANIMALS

Polítiques dedicades a la protecció dels animals, crear espais ben definits, equipats i amb condicions dignes per a ells.
ALTRES EQUIPAMENTS

  • *Nou Palau de Justícia
  • *Centre cívic/llar d'infants al barri d'El Sucre
  • *Complexe esportiu públic
  • *Residència per a la gent gran
  • *Analitzar creació de parc tecnològic/centre de realitat virtualUtilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anlisi dels teus hàbits de navegacio. Si continua navegant considerarem que accepta lús de cookies.

OK accepto Més informació